Pricing.

Bảng giá các dịch vụ thiết kế web shop & mobile app.

Lựa chọn gói dịch vụ tương ứng của bạn để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Sử dụng gói theo mức độ ưu tiên thấp và nâng cấp dần khi cần thiết.

Web Shop

$79

1 Year
  • Web Shop
  • Hosting 2Gb
  • App Shop
GET STARTED!

App Pro

$199

1 Year
  • Web Shop
  • Hosting 10Gb
  • App Pro
GET STARTED!

Quản lý bán hàng đa kênh theo cách đơn giản nhất. Tốn 5 phút mỗi ngày để theo dõi doanh thu của bạn.

Xem thêm